Interindustria Tudásközpont Alapítvány

Smart Communities 2.0

 

Smart Communities 2.0 – How to be smart in the countyside?

SKHU/1902/4.1/027

www.smartcommunities.eu

 

AKTUÁLIS

4. Okos Közösségek Akadémia

2021. október 7-8. Kassa

Program

 

Program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Prioritási tengely: PT4 – Közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása

Specifikus célkitűzés:

SC4.1 | A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése

SC4.1.2 | Új határon átnyúló szolgáltatások fejlesztése

 

A projekt alapkoncepciója, hogy az ’okos’-ság nem a városok kiváltsága; a fenntartható jólét vidéken is elérhető a legújabb technológiák alkalmazásával. Ehhez a helyi közösségeket kell fejleszteni és bekapcsolni a globális, egyre jobban digitalizálódó világba. A sikeres előprojekt eredményei alapján két fő tevékenységcsoport megvalósítása került tervbe: az Okos Falu határon átnyúló szolgáltatások és az Okos Falu tudástranszfer.

Fő cél a vidéki települések okossá válásának támogatása konkrét határon-átnyúló szolgáltatások fejlesztésén keresztül. Ezt szolgálja a kifejlesztendő Jó Gyakorlatok Katalógusán alapuló Smart Falu Iránytű, bemutatva, hogy a falvak milyen eszközökkel és tevékenységekkel lehetnek ’okos’-ak lépésről lépésre.

Emellett az Okos Adatbázis és Helpdesk egyablakos ügyintézésként egy helyen tesz elérhetővé minden lényeges és aktuális információt, összekapcsolva a falvakat a releváns lehetőségekkel és a kompetens tanácsadókkal egyaránt.

A kifejlesztett szolgáltatások alapján valósul meg a falvakba irányuló tudástranszfer, amelynek célcsoportjai a helyi közösségek: a helyi intézmények - döntéshozók, civil és gazdasági szervezetek - az Okos Falu pilot kurzusok és az Okos Akadémiák esetében, a helyi lakosság - idősek és fiatalok - pedig a Mobil IKT Központ tréningjei, a Térségi Virág Mozgalom tanulmányútjai és a Településfejlesztési Hackathon verseny esetében.

Záró lépésként a falvak fejlődésének mérésére és összehasonlítására egy új, motivációs szolgáltatás kifejlesztése és bevezetése történik meg az Okos Falu Díj formájában, ami a szlovák-magyar partnerek által közösen kidolgozott és tesztelt Okos Falu Indikátor Rendszeren nyugszik.

A projekt célterülete Nógrád megye, Besztercebánya és Kassa kerületek, hasonlóképpen az előprojekt célterületéhez.

 

A projekt tevékenységeinek végrehajtása számos előnnyel jár az ITA számára, ugyanakkor megerősíti azt a tényt, hogy az ITA fontos szellemi alap a régió gazdaságának újradefiniálásához. Az ITA évek óta együttműködik a határmenti térség oktatási intézményeivel és regionális fejlesztéseket célukká tűző szervezetekkel és vállalkozásokkal. A Smart Communities 2.0 projekt ezt az együttműködést formálissá teszi a célterületen működő települési önkormányzatokkal a projektben kidolgozásra kerülő Okos Adatbázis and Okos Falu Díj termékek és Helpdesk szolgáltatásokon keresztül. Az Alapítvány ezen keresztül aktív és kiemelt szerepű kapocsává válik a települési önkormányzatoknak, hogy azok elérjék a rohamléptekben fejlődő környezetüket, informálódhassanak és technikai fejlődés legújabb vívmányainak haszonélvezőivé válhassanak. Az ITA továbbá megpróbálja fejleszteni és összekapcsolni a helyi közösségeket az egyre digitalizáltabb globális világgal. Az Alapítvány fő célja a vidéki települések „okosítási” folyamatának támogatása a határokon átnyúló szolgáltatások fejlesztésével. Az ITA hozzájárul a hátrányos helyzetű célcsoportok fő középtávú eredményeihez és előnyeihez, nevezetesen a pozitív szemléletváltáshoz, a tudat és az életmód erősítéséhez a határokon átnyúló fejlesztéshez szükséges innovatív „intelligens” beavatkozások révén, a hálózatépítés és az internacionalizáció fokozásához, valamint a közösség fejlődéséhez.

 

Projektkonzorcium:

 

Interindustria Tudásközpont Alapítvány

Az ITA, mint projektkoordinátor egy tapasztalt és jól beágyazott civil szervezet, amely hídként funkcionál a helyi települések felé, míg a konzorcium partner felsőoktatási intézményei biztosítják a szükséges ismereteket és kapacitásokat a határ mindkét oldalán.

Technická univerzita v Košiciach - Kassai Műszaki Egyetem (Közgazdaságtudományi Kar)

A Kassa Közgazdaságtudományi Karának hosszú távú tapasztalata van az ifjúság kreativitásának fejlesztésében. A TUKE számos, az innováció és a kreativitás támogatásával foglalkozó projekt koordinátora vagy partnere volt.

Eötvös Loránd Tudományegyetem  (Regionális Tudományok Tanszék)

Az ELTE 1635-ben alakult, jelenlegi nevét 1950-ben kapta. Az ELTE Magyarország legrégebbi folyamatosan működő egyeteme. Nyolc karral és egy oktatói jogokkal rendelkező intézettel rendelkezik. Mintegy 28–29 000 hallgatójával az ELTE Magyarország legnagyobb egyeteme. A Természettudományi Kar - mintegy 3500 hallgatóval - az Eötvös Loránd Tudományegyetem második legnagyobb kara. A karnak 5 intézete van, és az egyikben működik a tanszékünk, a Regionális Tudományok Tanszéke. Az osztály fő profilja a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli aspektusainak kutatása és a földrajz hallgatók oktatása. Számos állami szervezettel, minisztériummal, helyi önkormányzattal és piaci céggel dolgozunk együtt, megkönnyítve a diplomások foglalkoztatását és tényleges kutatásokat folytatva.

 

Projekt költségvetése: 178 692 EUR

Projekt kezdete és tervezett befejezése: 2020. október 1 – 2022. január 31.

 

Interindustria Tudásközpont Alapítvány

Székhely
3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

Telefon
06 (20) 940-5150

E-mail
info@interindustria.hu