Interindustria Tudásközpont Alapítvány

Smart Communities 1.0

 

Projekt címe

"Smart Communities" Virtual Education and Research and Development and Innovation Network in the Slovakian - Hungarian border region

SKHU/1601/4.1/210

 

Prioritási tengely: PT4 – Közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása

Specifikus célkitűzés: SC4.1| A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.

 

Projekt konzorcium:

Interindustria Tudásközpont Alapítvány, Konzorciumvezető

e-Talentum

Szent István Egyetem

Technická univerzita v Košiciach

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület

ASTRA - Zduženie pre inovácie a rozvoj

Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo

 

A projekt célterülete a ’periféria perifériája’-ként jellemezhető, és a korábbi hagyományos vidékfejlesztési beavatkozások ellenére mind megyei, mind kistérségi szinten folyamatosan rosszabbodó gazdasági és társadalmi indikátorokkal (pl. GDP, munkanélküliség, foglalkoztatás, migráció, zsugorodó közösségek, a természeti erőforrások hatékonytalan használata, képzettségi színvonal, hozzáadott érték) rendelkezik.

A projekt átfogó célkitűzése, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a szellemi tőke fokozásához a dél-szlovákiai és észak-magyarországi hátrányos helyzetű határtérségben, a társadalmi innováció gyakorlati alkalmazását eredményező innovatív együttműködési struktúrák létrehozásával és elterjesztésével.

Célunk a civil partnerek, képzési és kutató intézmények hálózatának kiépítése, valamint közös szakmai programok, tréningek és mentori rendszer szervezése és megvalósítása célcsoportjaink részvételével, akik a kori gyermekkortól a nyugdíjasokig terjednek, magukba foglalva nagyszámú szociálisan marginalizálódott embert.

A fő outputjaink projektszinten létrehozni két fenntartható együttműködési rendszert, mégpedig egy (1) Virtuális Képzési és K+F+I Hálózatot és egy (2) Okos IKT Kompetencia Központot. Ezek segítségével és eredményeképpen a projekt reális és megvalósítható életpálya alternatívákat kínálhat a célcsoportnak, akik a határtérség társadalmilag marginalizálódott lakosságát képezik.

Koncepciónk, hogy az endogén fejlődésre alapozott tevékenységek és az intenzív ipartelepítés helyetti ’okos közösségek’ által a térség ki tudjon törni a rögzült hátrányos helyzetéből. A projekt kiemelt szektorai a képzés és a K+F+I, tematikus fókusszal (1) a fenntarthatóságra és (2) az info-kommunikációs technológiákra.

A határon átnyúló megközelítés kiemelten szükséges, hiszen a csak nemzeti/regionális/helyi szinten való tevékenységek csak tovább növelnék a regionális diszparitásokat és egyenlőtlenségeket, amelyek nyilvánvalóan nem célok sem politikai, sem projekt szinten.

 

Projekt költségvetése: 453 074,03 EUR

Projekt kezdete és tervezett befejezése: 2017. május 1. - 2019. április 30.

 

Interindustria Tudásközpont Alapítvány

Székhely
3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

Telefon
06 (20) 940-5150

E-mail
info@interindustria.hu